Archiwum

 Wraz z NSZZ " Solidarność" Regionu Dolny Śląsk organizujemy kolejną akcję charytatywną. Zbieramy artykuły higieniczne, medyczne i chemię gospodarczą dla najbardziej potrzebujących rodaków

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projektu „Razem możemy więcej” do Wrocławia w ramach już 15 praktyk zawodowych organizowanych przez Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowską Fundację im. św. Jadwigi przyjechało 15 młodych Ukraińców. Wśród uczestników było 8 lekarzy, 1 pielęgniarka, 3 architektów, 1 nauczycielka, 1 informatyczka i 1 logistyk, praktyki odbywali w instytucjach takich jak: Politechnika Wrocławska, Szpital Wojskowy, szpital 40-lecia, Klinika Okulistyczna OPTEGRA, Szpital Akademicki,VIII LO czy Urząd Miasta.

W pierwszych dniach uczestnicy praktyk poznawali Wrocław uczestnicząc w grze miejskiej, spacerując po Rynku, Ostrowie Tumskim, licznych mostach i wrocławskich parkach.

Poza praktykami zawodowymi czas spędzony we Wrocławiu  wypełniony licznymi polsko-ukraińskimi spotkaniami. Młodzi Ukraińcy spotkali się z Prezydentem Miasta Rafałem Dutkiewiczem, Rektorem Politechniki Wrocławskiej Cezarym Madryasem, Przewodniczącym ZR NSZZ Solidarność Kazimierzem Kimso oraz  Biskupami Kościołów Rzymskokatolickiego, Ewangelickiego i Grekokatolickiego. Oprócz tych spotkań  uczestnicy praktyk udali się na wspólny wyjazd do Częstochowy, Karpacza i Trzebnicy.
Bardzo ważne były również codzienne spotkania w rodzinach goszczących praktykantów. Rozmowy przy posiłkach były okazją nie tylko do wzajemnego poznania się, ale również do budowania wspólnego dialogu i wzajemnego zrozumienia.

W ramach polsko-ukraińskich spotkań uczestnicy projektu odwiedzili również wrocławskie Zoo, Hydropolis, Ogród Botaniczny i Ogród Japoński. Widzieli Panoramę Racławicką w Muzeum Narodowym oraz byli na koncercie w Narodowym Forum Muzyki.
Do bogactwa spotkań i wydarzeń kulturalnych przyczynił się fakt, że Wrocław był Europejską Stolicą Kultury.

Środki pozyskane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pozwoliły również na zorganizowanie Spotkanie Trzech Narodów, które odbyło się w dniach 1-2.10.2016r. Wzięło w nim udział  18 uczestników z Niemiec, 48 uczestników z Ukrainy, w tym 15 praktykantów oraz 100 osób z Polski, w tym rodziny goszczące praktykantów, pracodawcy, przedstawiciele Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, NSZZ Solidarność, Sejmu  i Rady Miejskiej oraz fundatorzy, współpracownicy i wolontariusze Fundacji św. Jadwigi.
Spotkanie to było okazją do poznania kultury i tradycji trzech narodów, jak również spróbowania różnych tradycyjnych potraw polskich, ukraińskich i niemieckich. W trakcie tych dwóch dni wymieniono się doświadczeniami oraz nawiązano nowe kontakty.

Dzięki możliwości realizacji projektu oraz zaangażowaniu wszystkich uczestników można było kontynuować zapoczątkowane wcześniej budowanie wspólnego dialogu pomiędzy Polską i Ukrainą ale również  trójstronną współpracę pomiędzy  Niemcami Polakami i Ukraińcami. Przez cały okres realizacji projektu osoby uczestniczące w nim nie tylko uczyły się nowych rzeczy czy nawiązywały nowe kontakty poprzez działania społeczne i obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, ale co najważniejsze uczyły się wzajemnego zrozumienia. Współpraca i wymiana doświadczeń mogą w przyszłości zaowocować wspólnymi trójstronnymi projektami a także  przyczynić się do eliminacji powszechnie obowiązujących stereotypów.

Wszyscy uczestnicy podkreślali wartość jaką był udział w praktykach, spotkaniach i pozostałych wydarzeniach w ramach projektu „Razem możemy więcej” . 

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projektu „Razem możemy więcej” do Wrocławia w ramach już 15 praktyk zawodowych organizowanych przez Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowską Fundację im. św. Jadwigi przyjechało 15 młodych Ukraińców. Wśród uczestników było 8 lekarzy, 1 pielęgniarka, 3 architektów, 1 nauczycielka, 1 informatyczka i 1 logistyk, praktyki odbywali w instytucjach takich jak: Politechnika Wrocławska, Szpital Wojskowy, szpital 40-lecia, Klinika Okulistyczna OPTEGRA, Szpital Akademicki,VIII LO czy Urząd Miasta.

W pierwszych dniach uczestnicy praktyk poznawali Wrocław uczestnicząc w grze miejskiej, spacerując po Rynku, Ostrowie Tumskim, licznych mostach i wrocławskich parkach.

Poza praktykami zawodowymi czas spędzony we Wrocławiu  wypełniony licznymi polsko-ukraińskimi spotkaniami. Młodzi Ukraińcy spotkali się z Prezydentem Miasta Rafałem Dutkiewiczem, Rektorem Politechniki Wrocławskiej Cezarym Madryasem, Przewodniczącym ZR NSZZ Solidarność Kazimierzem Kimso oraz  Biskupami Kościołów Rzymskokatolickiego, Ewangelickiego i Grekokatolickiego. Oprócz tych spotkań  uczestnicy praktyk udali się na wspólny wyjazd do Częstochowy, Karpacza i Trzebnicy.
Bardzo ważne były również codzienne spotkania w rodzinach goszczących praktykantów. Rozmowy przy posiłkach były okazją nie tylko do wzajemnego poznania się, ale również do budowania wspólnego dialogu i wzajemnego zrozumienia.

W ramach polsko-ukraińskich spotkań uczestnicy projektu odwiedzili również wrocławskie Zoo, Hydropolis, Ogród Botaniczny i Ogród Japoński. Widzieli Panoramę Racławicką w Muzeum Narodowym oraz byli na koncercie w Narodowym Forum Muzyki.
Do bogactwa spotkań i wydarzeń kulturalnych przyczynił się fakt, że Wrocław był Europejską Stolicą Kultury.

Środki pozyskane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pozwoliły również na zorganizowanie Spotkanie Trzech Narodów, które odbyło się w dniach 1-2.10.2016r. Wzięło w nim udział  18 uczestników z Niemiec, 48 uczestników z Ukrainy, w tym 15 praktykantów oraz 100 osób z Polski, w tym rodziny goszczące praktykantów, pracodawcy, przedstawiciele Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, NSZZ Solidarność, Sejmu  i Rady Miejskiej oraz fundatorzy, współpracownicy i wolontariusze Fundacji św. Jadwigi.
Spotkanie to było okazją do poznania kultury i tradycji trzech narodów, jak również spróbowania różnych tradycyjnych potraw polskich, ukraińskich i niemieckich. W trakcie tych dwóch dni wymieniono się doświadczeniami oraz nawiązano nowe kontakty.

Dzięki możliwości realizacji projektu oraz zaangażowaniu wszystkich uczestników można było kontynuować zapoczątkowane wcześniej budowanie wspólnego dialogu pomiędzy Polską i Ukrainą ale również  trójstronną współpracę pomiędzy  Niemcami Polakami i Ukraińcami. Przez cały okres realizacji projektu osoby uczestniczące w nim nie tylko uczyły się nowych rzeczy czy nawiązywały nowe kontakty poprzez działania społeczne i obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, ale co najważniejsze uczyły się wzajemnego zrozumienia. Współpraca i wymiana doświadczeń mogą w przyszłości zaowocować wspólnymi trójstronnymi projektami a także  przyczynić się do eliminacji powszechnie obowiązujących stereotypów.

Wszyscy uczestnicy podkreślali wartość jaką był udział w praktykach, spotkaniach i pozostałych wydarzeniach w ramach projektu „Razem możemy więcej” . 

Świąteczna Zbiórka dla Domu Miłosierdzia św. Zygmunta Gorazdowskiego W Brzuchowicach pod Lwowem Dom znajduje się na terenie Wyzszego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej

We wrześniu 2016 roku rozpoczęła się kolejna edycja praktyk zawodowych organizowanych przez Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowską Fundację im. św. Jadwigi dla młodych osób z Ukrainy.

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Trzech Narodów organizowane przez Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowską Fundację im. św. Jadwigi. Spotkanie odbędzie się w dniach 1-2 października 2016 roku.

Blisko 40 osób z Dortmundu przyjechało ze swoimi duszpasterzami do naszej archidiecezji na zaproszenie ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego - Prezydenta Fundacji im. św. Jadwigi.

Ponad pół wieku temu kard. Bolesław Kominek mówił o św. Jadwidze, że stojąc przy Moście Tumskim, łączącym wschodni i zachodni brzeg Odry, każe nam myśleć, że wszyscy są braćmi, na którymkolwiek brzegu mieszkają.

4 czerwca 2016 roku boisko Gimnazjum Salezjańskiego zaroiło się od godziny 9.00 wolontariuszami z Fundacji św. Jadwigi, ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PWr oraz z Gimnazjum nr 29.

Fundacja realizuje projekt pod nazwą „Praktyki zawodowe” dla młodzieży w wieku 20 - 26 lat. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.

W marcu przebywała młodzież ze Lwowa we Wrocławiu i na rekolekcjach w Szklarskiej Porębie. Grupa ta to wolontariusze Fundacji Dajmy Nadzieję, którzy zostali zaproszeni przez Fundację do Polski.

Fotorelacja

Z żalem informujemy, że dnia 27 stycznia br. odeszła do Pana Pani Marianna Rasała Fundatorka z parafii św. Henryka przy ul. Glinianej we Wrocławiu.

07.02.2016 w Katedrze Wrocławskiej o godz. 10.00 została odprawiona Msza św. w intencji współpracowników, fundatorów, dobroczyńców i ofiarodawców Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji im. św. Jadwigi.

relacja dźwiękowa

16.01.2016 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Fundacji, które rozpoczęło się Mszą święta w parafii św. Karola Boromeusza pod przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja Siemieniewskiego.

W imieniu Rady i Zarządu Dortmundzko-Wrocławskiej Fundacji im. św. Jadwigi w ten cichy wigilijny wieczór oraz nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy Państwu pokoju, radości i miłości bliskich osób, a w Nowym Roku 2016 zadumy nad tym, co minęło i przyszłości pełnej wiary i nadziei.