Archiwum

Już po raz 16-sty do Wrocławia przyjechali młodzi Ukraińcy na praktyki zawodowe zorganizowane przez Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowską Fundację im. św. Jadwigi.

Mszą św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego we wrocławskiej katedrze dziękowała Rada Fundacji św.

10 czerwca 2017 roku Fundacja zorganizowała kolejny cykliczny festyn dla dzieci.

Na przełomie maja i czerwca 2017 roku gościł we Wrocławiu Chór „Cantamus” z katolickiej wspólnoty Dortmund-Marten.

Konferencja "Perspektywy zawodowe a orientacja zawodowa w międzynarodowej wymianie młodzieży więcej niż employability"

15. edycji zawodowych praktyk organizowanych przez Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowską Fundację im. św. Jadwigi dla młodzieży z Ukrainy za nami. 

Wielkimi krokami zbliża się już kolejne 16. spotkanie z młodymi absolwentami uczelni.

 Wraz z NSZZ " Solidarność" Regionu Dolny Śląsk organizujemy kolejną akcję charytatywną. Zbieramy artykuły higieniczne, medyczne i chemię gospodarczą dla najbardziej potrzebujących rodaków

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projektu „Razem możemy więcej” do Wrocławia w ramach już 15 praktyk zawodowych organizowanych przez Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowską Fundację im. św. Jadwigi przyjechało 15 młodych Ukraińców. Wśród uczestników było 8 lekarzy, 1 pielęgniarka, 3 architektów, 1 nauczycielka, 1 informatyczka i 1 logistyk, praktyki odbywali w instytucjach takich jak: Politechnika Wrocławska, Szpital Wojskowy, szpital 40-lecia, Klinika Okulistyczna OPTEGRA, Szpital Akademicki,VIII LO czy Urząd Miasta.

W pierwszych dniach uczestnicy praktyk poznawali Wrocław uczestnicząc w grze miejskiej, spacerując po Rynku, Ostrowie Tumskim, licznych mostach i wrocławskich parkach.

Poza praktykami zawodowymi czas spędzony we Wrocławiu  wypełniony licznymi polsko-ukraińskimi spotkaniami. Młodzi Ukraińcy spotkali się z Prezydentem Miasta Rafałem Dutkiewiczem, Rektorem Politechniki Wrocławskiej Cezarym Madryasem, Przewodniczącym ZR NSZZ Solidarność Kazimierzem Kimso oraz  Biskupami Kościołów Rzymskokatolickiego, Ewangelickiego i Grekokatolickiego. Oprócz tych spotkań  uczestnicy praktyk udali się na wspólny wyjazd do Częstochowy, Karpacza i Trzebnicy.
Bardzo ważne były również codzienne spotkania w rodzinach goszczących praktykantów. Rozmowy przy posiłkach były okazją nie tylko do wzajemnego poznania się, ale również do budowania wspólnego dialogu i wzajemnego zrozumienia.

W ramach polsko-ukraińskich spotkań uczestnicy projektu odwiedzili również wrocławskie Zoo, Hydropolis, Ogród Botaniczny i Ogród Japoński. Widzieli Panoramę Racławicką w Muzeum Narodowym oraz byli na koncercie w Narodowym Forum Muzyki.
Do bogactwa spotkań i wydarzeń kulturalnych przyczynił się fakt, że Wrocław był Europejską Stolicą Kultury.

Środki pozyskane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pozwoliły również na zorganizowanie Spotkanie Trzech Narodów, które odbyło się w dniach 1-2.10.2016r. Wzięło w nim udział  18 uczestników z Niemiec, 48 uczestników z Ukrainy, w tym 15 praktykantów oraz 100 osób z Polski, w tym rodziny goszczące praktykantów, pracodawcy, przedstawiciele Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, NSZZ Solidarność, Sejmu  i Rady Miejskiej oraz fundatorzy, współpracownicy i wolontariusze Fundacji św. Jadwigi.
Spotkanie to było okazją do poznania kultury i tradycji trzech narodów, jak również spróbowania różnych tradycyjnych potraw polskich, ukraińskich i niemieckich. W trakcie tych dwóch dni wymieniono się doświadczeniami oraz nawiązano nowe kontakty.

Dzięki możliwości realizacji projektu oraz zaangażowaniu wszystkich uczestników można było kontynuować zapoczątkowane wcześniej budowanie wspólnego dialogu pomiędzy Polską i Ukrainą ale również  trójstronną współpracę pomiędzy  Niemcami Polakami i Ukraińcami. Przez cały okres realizacji projektu osoby uczestniczące w nim nie tylko uczyły się nowych rzeczy czy nawiązywały nowe kontakty poprzez działania społeczne i obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, ale co najważniejsze uczyły się wzajemnego zrozumienia. Współpraca i wymiana doświadczeń mogą w przyszłości zaowocować wspólnymi trójstronnymi projektami a także  przyczynić się do eliminacji powszechnie obowiązujących stereotypów.

Wszyscy uczestnicy podkreślali wartość jaką był udział w praktykach, spotkaniach i pozostałych wydarzeniach w ramach projektu „Razem możemy więcej” . 

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projektu „Razem możemy więcej” do Wrocławia w ramach już 15 praktyk zawodowych organizowanych przez Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowską Fundację im. św. Jadwigi przyjechało 15 młodych Ukraińców. Wśród uczestników było 8 lekarzy, 1 pielęgniarka, 3 architektów, 1 nauczycielka, 1 informatyczka i 1 logistyk, praktyki odbywali w instytucjach takich jak: Politechnika Wrocławska, Szpital Wojskowy, szpital 40-lecia, Klinika Okulistyczna OPTEGRA, Szpital Akademicki,VIII LO czy Urząd Miasta.

W pierwszych dniach uczestnicy praktyk poznawali Wrocław uczestnicząc w grze miejskiej, spacerując po Rynku, Ostrowie Tumskim, licznych mostach i wrocławskich parkach.

Poza praktykami zawodowymi czas spędzony we Wrocławiu  wypełniony licznymi polsko-ukraińskimi spotkaniami. Młodzi Ukraińcy spotkali się z Prezydentem Miasta Rafałem Dutkiewiczem, Rektorem Politechniki Wrocławskiej Cezarym Madryasem, Przewodniczącym ZR NSZZ Solidarność Kazimierzem Kimso oraz  Biskupami Kościołów Rzymskokatolickiego, Ewangelickiego i Grekokatolickiego. Oprócz tych spotkań  uczestnicy praktyk udali się na wspólny wyjazd do Częstochowy, Karpacza i Trzebnicy.
Bardzo ważne były również codzienne spotkania w rodzinach goszczących praktykantów. Rozmowy przy posiłkach były okazją nie tylko do wzajemnego poznania się, ale również do budowania wspólnego dialogu i wzajemnego zrozumienia.

W ramach polsko-ukraińskich spotkań uczestnicy projektu odwiedzili również wrocławskie Zoo, Hydropolis, Ogród Botaniczny i Ogród Japoński. Widzieli Panoramę Racławicką w Muzeum Narodowym oraz byli na koncercie w Narodowym Forum Muzyki.
Do bogactwa spotkań i wydarzeń kulturalnych przyczynił się fakt, że Wrocław był Europejską Stolicą Kultury.

Środki pozyskane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pozwoliły również na zorganizowanie Spotkanie Trzech Narodów, które odbyło się w dniach 1-2.10.2016r. Wzięło w nim udział  18 uczestników z Niemiec, 48 uczestników z Ukrainy, w tym 15 praktykantów oraz 100 osób z Polski, w tym rodziny goszczące praktykantów, pracodawcy, przedstawiciele Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, NSZZ Solidarność, Sejmu  i Rady Miejskiej oraz fundatorzy, współpracownicy i wolontariusze Fundacji św. Jadwigi.
Spotkanie to było okazją do poznania kultury i tradycji trzech narodów, jak również spróbowania różnych tradycyjnych potraw polskich, ukraińskich i niemieckich. W trakcie tych dwóch dni wymieniono się doświadczeniami oraz nawiązano nowe kontakty.

Dzięki możliwości realizacji projektu oraz zaangażowaniu wszystkich uczestników można było kontynuować zapoczątkowane wcześniej budowanie wspólnego dialogu pomiędzy Polską i Ukrainą ale również  trójstronną współpracę pomiędzy  Niemcami Polakami i Ukraińcami. Przez cały okres realizacji projektu osoby uczestniczące w nim nie tylko uczyły się nowych rzeczy czy nawiązywały nowe kontakty poprzez działania społeczne i obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, ale co najważniejsze uczyły się wzajemnego zrozumienia. Współpraca i wymiana doświadczeń mogą w przyszłości zaowocować wspólnymi trójstronnymi projektami a także  przyczynić się do eliminacji powszechnie obowiązujących stereotypów.

Wszyscy uczestnicy podkreślali wartość jaką był udział w praktykach, spotkaniach i pozostałych wydarzeniach w ramach projektu „Razem możemy więcej” . 

Świąteczna Zbiórka dla Domu Miłosierdzia św. Zygmunta Gorazdowskiego W Brzuchowicach pod Lwowem Dom znajduje się na terenie Wyzszego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej

We wrześniu 2016 roku rozpoczęła się kolejna edycja praktyk zawodowych organizowanych przez Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowską Fundację im. św. Jadwigi dla młodych osób z Ukrainy.

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Trzech Narodów organizowane przez Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowską Fundację im. św. Jadwigi. Spotkanie odbędzie się w dniach 1-2 października 2016 roku.

Blisko 40 osób z Dortmundu przyjechało ze swoimi duszpasterzami do naszej archidiecezji na zaproszenie ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego - Prezydenta Fundacji im. św. Jadwigi.

Ponad pół wieku temu kard. Bolesław Kominek mówił o św. Jadwidze, że stojąc przy Moście Tumskim, łączącym wschodni i zachodni brzeg Odry, każe nam myśleć, że wszyscy są braćmi, na którymkolwiek brzegu mieszkają.

4 czerwca 2016 roku boisko Gimnazjum Salezjańskiego zaroiło się od godziny 9.00 wolontariuszami z Fundacji św. Jadwigi, ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PWr oraz z Gimnazjum nr 29.