10 czerwca 2017 roku Fundacja zorganizowała kolejny cykliczny festyn dla dzieci.

Wzięło w nim udział kilkadziesiąt dzieci z wrocławskich parafii, wytypowanych przez ks. Proboszczów lub zespoły charytatywne. Dzieci wzięły udział w zajęciach sportowych przygotowanych przez p. Annę Szczuraszek i grupa studentów samorządu z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Kilkanaście konkurencji dało możliwość wykazania się sprawnością fizyczną jak i zręcznością. Na uczestników czekało też wiele innych atrakcji: Bańkowe opowieści czy pokaz baniek w wykonaniu neoprezbitera ks. Teodora Sawielewicza, malowanie twarzy, pokaz eksperymentów przygotowanych przez studentów PWr oraz zajęcia o motylach przygotowane przez p. Marię Kuleszę z Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu. Z tej szkoły pomagała grupa kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy między innymi przygotowali i prowadzili kawiarenkę dla rodziców i opiekunów dzieci. Zabawa nie odbyłaby się gdyby nie wsparcie finansowe i
rzeczowe sponsoów: dortmundzkich parafii partnerskich ewangelickich i katolickich, Firmy Deichmann, która ufundowała częściowo talony na obuwie dla dzieci, Cukierni Pączuś Mistrza Ryszarda Łuźniaka, która przygotowała poczęstunek dla dzieci oraz Gimnazjum Salezjńskiego, które udostępniło szkołę i boisko do zorganizowania zabawy. Nawet deszczowa pogoda nie była przeszkodą, by dobrze się bawić.