Archiwum

pulpit loga

Partnerem działań Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji im. Świętej Jadwigi
na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej jest

19.10.2023r., Dom Notre Dame ul. Świętego Marcina 12;
tytuł: "Spotkanie finałowe podsumowujące zrealizowane działania"

Przed nami kolejne wydarzenia w ramach projektu "Spotkania wrocławskie 2023":
17.10.2023r. ul. Marcina Lutra 2;

  jadwiga 4

W ramach zadania "Spotkania wrocławskie 2023" zaplanowaliśmy kolejne wydarzenia:


09.10.2023 pl. Nankiera 15
Spotkanie z bp. Włodzimierzem Juszczakiem. Ekumenizm i dialog miedzykulturowy, wyzwanie i szanse;

10.10.2023r. Dom Notre Dame; temat: "Integracja uczestników lokalnej wspólnoty poprzez współpracę i działanie na rzecz dobra wspólnego";

11.10.2023r. Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu,

"Spotkania wrocławskie 2023"
Pod tym tytułem rozpoczynamy kolejny projekt Fundacji, poprzez który chcemy wpisać się w działania na rzecz wrocławskiej wspólnoty. Projekt ma na celu wzmacnianie więzi społecznych, rozwój wolontariatu oraz rozwijanie kompetencji międzykulturowych, międzyludzkich, zawodowych i obywatelskich.