We wrześniu 2016 roku rozpoczęła się kolejna edycja praktyk zawodowych organizowanych przez Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowską Fundację im. św. Jadwigi dla młodych osób z Ukrainy.


W tym roku, który jest rokiem jubileuszowym 25-lecia naszej Fundacji, praktyki odbędą się już po raz 15-sty, dlatego do Wrocławia zaprosiliśmy 15 praktykantów!
Jak zwykle, poza zdobywaniem doświadczenia zawodowego w szpitalach, biurach projektowych, urzędach, szkołach itp. praktykanci będą uczestniczyć w wielu spotkaniach, w wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Dzięki temu, że młodzi ludzie z Ukrainy goszczą w polskich rodzinach, czas spędzony we Wrocławiu będzie też wyjątkową okazją do wzajemnego poznania się, do budowania porozumienia pomiędzy naszymi narodami.
Chcemy, aby przez projekt praktyk zawodowych zbudowane zostały kolejne mosty pojednania we współczesnej Europie, co wpisuje się w misję Fundacji im. św. Jadwigi.
Wyjątkową okazją do budowania tych pozytywnych relacji będzie organizowane przez Fundację w dniu 1 października br. Spotkanie Trzech Narodów – Niemców, Polaków i Ukraińców- w którym wezmą udział praktykanci.
Projekt praktyk zawodowych we Wrocławiu i Spotkanie Trzech Narodów organizowane są dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.