Mszą św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego we wrocławskiej katedrze dziękowała Rada Fundacji św.

Jadwigi wraz z jej sympatykami i współpracownikami za 25 lat istnienia. Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja św. Jadwigi działa na rzecz zbliżania między narodami. Początkowo poznawali się Niemcy i Polacy, a obecnie swoje cenne doświadczenia przekazują dalej na Ukrainę. To chyba jedna z nielicznych Fundacji, która powstała oddolnie z potrzeby serca zwykłych ludzi – Polaków i Niemców, którzy poznawali się w niełatwych latach 70tych, pomagali sobie materialnie i duchowo w kryzysowych latach 80tych, a dopiero po blisko 20 latach wspólnych działań, już w wolnej Polsce, zawiązali Fundację, której patronką obrali św. Jadwigę - postać ważną dla obu narodów. Za jej przykładem od 25 lat Fundacja wspiera charytatywnie wrocławskie dzieci, dba o młodzież polską i ukraińską prowadząc projekty praktyk zawodowych w Niemczech i w Polsce, organizuje seminaria, międzynarodowe wymiany młodzieżowe i kursy języka niemieckiego, by bariery językowe nie były przeszkodą w budowaniu relacji. W czasie uroczystości wystąpił Paweł Moras – dyrektor Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży, który przybliżył ideę budowania trójstronnych partnerstw i projektów. Wysłuchano też koncertu organowego w kościele NMP na Piasku w wykonaniu Justyny Gleńsk.