Świąteczna Zbiórka dla Domu Miłosierdzia św. Zygmunta Gorazdowskiego W Brzuchowicach pod Lwowem Dom znajduje się na terenie Wyzszego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej