Fundacja realizuje projekt pod nazwą „Praktyki zawodowe” dla młodzieży w wieku 20 - 26 lat. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.

Praktyki organizowane są w dortmundzkich zakładach pracy i dają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz poznania nowszych rozwiązań technicznych i organizacji pracy. Miejsce praktyk szukane jest dla konkretnego kandydata zgodnie z jego oczekiwaniami i kwalifikacjami. Praktyki są bezpłatne odbędą się w terminie 21.08-24.09.2016 roku.

Kandydaci powinni zapoznać się ze: szczegółowe informacje, wypełnić formularz i podpisać zobowiązanie. Wymagane dokumenty, określone w szczegółowych informacjach, należy składać w biurze Fundacji (pl. Staszica 4, tel. 71/328 86 89). Dokumenty można składać do 28.03.2016 roku oraz od 06.04 do 08.04.2016 roku (włącznie).

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się we Wrocławiu w biurze Fundacji w dniach 14-15.04. 2016 roku

Projekt jest dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Film o praktykach w Dortmundzie.