Archiwum

We Wrocławiu przebywa obecnie grupa praktykantów z Ukrainy, którzy przez 5 tygodni będą podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe w polskich przedsiębiorstwach, organizacjach, urzędach i szpitalach.

19.09.2015 roku we Wrocławiu spotkali się mieszkańcy Wrocławia i Dortmundu, którzy od lat w ramach Dortmundzko-Wrocławskiej Fundacji im. św. Jadwigi budują partnerstwo pomiędzy wspólnotami Polaków i Niemców.

13.06.2015 roku Fundacja zorganizowała impezę dla dzieci z wrocławskich parafii. Kilkadziesięciu uczestników bawiło się na sportowych stanowiskach, które znajdowały się na boisku gościnnego Gimnazjum Salezjańskiego.

śp. Ks. bp. Józef Pazdur (1924-2015)

Prezydent Fundacji św. Jadwigi w latach 1997-2003

Pożegnanie dr Macieja Lisa
Z żalem zawiadamiamy, że dnia 19 kwietnia 2015 roku odszedł do Pana dr Maciej Lis jeden z Fundatorów-założycieli Dortmundzko-Wrocławskiej Fundacji im. Św. Jadwigi reprezentujący wrocławską społeczność ewangelicką.

W dniach 6-8.03 odbyło się we Wrocławiu zebranie polsko-niemieckiego Prezydium Fundacji św. Jadwigi.

Na zaproszenie naszej Fundacji w dniach od 28.02 do 08.03 gościła w Polsce grupa 20 osób z katedry we Lwowie w raz z z opiekunami: księżmi: Rafałem, Sergiuszem i Eugeniuszem.

17.01.2015 roku odbyło się w gościnnych progach parafii Karola Boromeusza we Wrocławiu coroczne spotkanie opłatkowe Fundatorów. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja Siemieniewskiego - prezydenta Fundacji.

18 stycznia odbyło się w Fundacji spotkanie opłatkowe, któremu przewodniczył Prezydent Fundacji ks. Biskup Andrzej Siemieniewski. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą. Następnie uczestnicy złożyli sobie życzenia, przełamali się opłatkiem.

Dortmundzko-Wrocławska Fundacja im. Św. Jadwigi po raz 13 zorganizowała pobyt młodzieży ukraińskiej we Wrocławiu w ramach praktyk zawodowych. Tegoroczny Projekt nosił nazwę: "Polsko-ukraińskie spotkania. Praktyki we Wrocławiu" i dofinansowany był ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W dniach 25-27.10.2013 roku w Dortmundzie obradowało polsko-niemieckie Prezydium Fundacji. Omawiano zakończone Projekty: Wakacyjny Wolontariat 2013, Praktyki w Dortmundzie 2013, Praktyki Ukraińskie 2013 oraz Wakacyjną Wymianę Młodzieżową 2013.

W lipcu 2013 we Wrocławiu Fundacja zorganizowała wymianę młodzieżową. Uczestnicy poznawali Wrocław i okolicę, zorganizowano bowiem wycieczkę do Trzebnicy.

Z okazji jubileuszu obchodzonego w 2011r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostało odznaczonych 10 osób. Janina Dąbrowska, Maria Niewiadomska oraz Józef Lasota za zasługi na rzecz działalności związanej z Fundacją otrzymali Złote Krzyże Zasługi, Elżbieta Popławska-Dobiejewska oraz Joachim Potrykus otrzymali Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.