Z żalem informujemy, że dnia 27 stycznia br. odeszła do Pana Pani Marianna Rasała Fundatorka z parafii św. Henryka przy ul. Glinianej we Wrocławiu.

Boże plany bardzo wszystkich zaskoczyły, rodzinę, parafię i naszą wspólnotę fundacyjną, gdyż 16 stycznia Pani Marianna była na fundacyjnym „Opłatku”. Nie wiedzieliśmy, że to nasze ostatnie ziemskie spotkanie. Pożegnaliśmy P. Mariannę w sobotę 30 stycznia na cmentarzu na Osobowicach.

Pani Marianna Rasała reprezentowała parafię św. Henryka w Walnym Zgromadzeniu Fundatorów i Darczyńców od 2006r., ale już wcześniej angażowała się w działalność Fundacji. Będąc osobą otwartą na innych oraz ciekawą opinii i zdania innych z wielką radością brała udział w kolejnych Seminariach (2005, 2008, 2011) organizowanych przez Fundację.

W parafii św. Henryka Pani Marianna była bardzo zaangażowana w parafialnym zespole Caritas i pełniła funkcję wiceprzewodniczącej zespołu. O Jej pracy w zespole tak mówili Współpracownicy podczas ostatniego pożegnania:

„Bardzo dużo serca i pracy poświęciła ludziom starszym i chorym. W parafialnym Zespole Caritas przy parafii św. Henryka pracowała przez wiele lat. We wspólnocie ludzi chorych, w każdą 3 niedzielę prowadziła różaniec i inne modlitwy, i w ten sposób pomagała ludziom znosić cierpienie i choroby. Działała też w Akcji Katolickiej.”

Możemy dopowiedzieć, że również w Jej sercu było miejsce dla dzieci, zwłaszcza dla tych najbiedniejszych. Sama wyszukiwała takie dzieci i sama osobiście przywoziła je (tramwajem) na zabawy karnawałowe, a ostatnio na festyn. Czuwała nad ich bezpieczeństwem a następnie odwoziła i oddawała rodzinom. Na pewno w tej roli, mocno zaangażowanego Współpracownika Fundacji, będziemy Panią Mariannę pamiętać