Archiwum

17.01.2015 roku odbyło się w gościnnych progach parafii Karola Boromeusza we Wrocławiu coroczne spotkanie opłatkowe Fundatorów. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja Siemieniewskiego - prezydenta Fundacji.

18 stycznia odbyło się w Fundacji spotkanie opłatkowe, któremu przewodniczył Prezydent Fundacji ks. Biskup Andrzej Siemieniewski. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą. Następnie uczestnicy złożyli sobie życzenia, przełamali się opłatkiem.

Dortmundzko-Wrocławska Fundacja im. Św. Jadwigi po raz 13 zorganizowała pobyt młodzieży ukraińskiej we Wrocławiu w ramach praktyk zawodowych. Tegoroczny Projekt nosił nazwę: "Polsko-ukraińskie spotkania. Praktyki we Wrocławiu" i dofinansowany był ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W dniach 25-27.10.2013 roku w Dortmundzie obradowało polsko-niemieckie Prezydium Fundacji. Omawiano zakończone Projekty: Wakacyjny Wolontariat 2013, Praktyki w Dortmundzie 2013, Praktyki Ukraińskie 2013 oraz Wakacyjną Wymianę Młodzieżową 2013.

W lipcu 2013 we Wrocławiu Fundacja zorganizowała wymianę młodzieżową. Uczestnicy poznawali Wrocław i okolicę, zorganizowano bowiem wycieczkę do Trzebnicy.

Z okazji jubileuszu obchodzonego w 2011r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostało odznaczonych 10 osób. Janina Dąbrowska, Maria Niewiadomska oraz Józef Lasota za zasługi na rzecz działalności związanej z Fundacją otrzymali Złote Krzyże Zasługi, Elżbieta Popławska-Dobiejewska oraz Joachim Potrykus otrzymali Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.