Konferencja "Perspektywy zawodowe a orientacja zawodowa w międzynarodowej wymianie młodzieży więcej niż employability"


Konferencja, która odbyła się w listopadzie 2016 roku we Wrocławiu, stanowiła zwieńczenie trzyletniego priorytetu tematycznego działalności programowej PNWM. Wzięło w niej udział ok. 100 osób, w połowie z Polski i Niemiec. Podczas trzydniowych obrad uczestnicy mieli możliwość udziału w różnych dyskusjach i warsztatach tematycznych, poznać przykłady dobrych praktyk czy porozmawiać o znaczeniu praktyk zagranicznych w procesie orientacji zawodowej młodych ludzi.
Podczas konferencji zaprezentowano film ukazujący projekt Praktyk Zawodowych w Dortmundzie, zorganizowanych przez Fundacje św. Jadwigi. W czasie dyskusji panelowej o projekcie mówili koordynatorzy tego polsko-niemieckiego projektu: Tadeusz Lewandowski i Reiner Gallen.