Od 1992 roku Fundacja Św. Jadwigi organizuje w kilkunastu wrocławskich parafiach kursy języka niemieckiego. Otwarte granice między Polską a Niemcami, możliwość wymiany młodzieży, wyjazdy turystyczne i zawodowe to okazja do nawiązywania znajomości pomiędzy Niemcami a Polakami. Bezpośrednie międzyludzkie kontakty mogą być ułatwione, gdy bariery językowe nie będą stanowić problemu. Niskie koszty organizowania kursów są możliwe dzięki życzliwości Księży Proboszczów, którzy nieodpłatnie udostępniają sale na zajęcia w kilkunastu wrocławskich parafiach. Opłata przyciąga uczestników, gdyż jest konkurencyjna w stosunku do innych organizowanych kursów we Wrocławiu. Kursanci oceniają ją jako: przystępną, bardzo dobrą, umożliwiającą naukę, niską, a same kursy jako doskonałą, wygodną z racji bliskości miejsca zamieszkania formę podnoszenia znajomości języka niemieckiego.

Młodzież biorąca udział w kursach ma możliwość sprawdzenia i udoskonalania swoich umiejętności językowych podczas pobytów językowych organizowanych przez Fundację w czasie wakacji. Ci, którzy poznali język w stopniu zaawansowanym, mogą skorzystać ze studenckich praktyk zawodowych, organizowanych w Dortmundzie za pośrednictwem Fundacji.