19.09.2015 roku we Wrocławiu spotkali się mieszkańcy Wrocławia i Dortmundu, którzy od lat w ramach Dortmundzko-Wrocławskiej Fundacji im. św. Jadwigi budują partnerstwo pomiędzy wspólnotami Polaków i Niemców.

Fundatorzy - przedstawiciele wrocławskich i dortmundzkich, ewangelickich i katolickich parafii, podjęli decyzję o rozszerzeniu nazwy Fundacji, która od dziś brzmi: Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja im. Św. Jadwigi. Zmiana nazwy odzwierciedla podjęte wyzwania przez Fundację, która oprócz budowania mostów porozumienia pomiędzy Niemcami a Polakami, chce dbać o budowanie partnerstwa z mieszkańcami Ukrainy.

W czasie walnego zgromadzenia Fundatorów podziękowano dotychczasowemu Prezydentowi Biskupowi Andrzejowi Siemieniewskiemu za jego zaangażowanie, powierzając mu jednocześnie tę funkcję na nadchodzące lata. Zgromadzenie Fundatorów wybrało nową międzynarodową radę, w skład której weszli: Monika Kordylewska, Maryna Los, Justyna Staszak, Reiner Gallen, Piotr Górski, Tadeusz Lewandowski Kazimierz Pabisiak i Joachim Schaffer.

Nowe kierunki działań Fundacji wypływają z jej korzeni, do których Fundacja nawiązała organizując w dniach 18-20.09.2015 roku we Wrocławiu Seminarium pod hasłem: „Pojednanie-Partnerstwo-Przyszłość". Wykłady, nieformalne spotkania oraz ekumeniczna modlitwa pod pomnikiem księdza kardynała Bolesława Kominka ze słynnym zdaniem: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie" to cykl wydarzeń w ramach seminarium. Oprócz mieszkańców Wrocławia i Dortmundu wzięli nim udział praktykanci z Ukrainy, przebywający we Wrocławiu na zaproszenie Fundacji, oraz grupa z katedry lwowskiej, dla których Fundacja zorganizowała warsztaty budowania społeczeństwa obywatelskiego.