16.01.2016 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Fundacji, które rozpoczęło się Mszą święta w parafii św. Karola Boromeusza pod przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja Siemieniewskiego.

Parafialna kawiarenka zapełniła się przybyłymi na spotkanie Fundatorami i przyjaciółmi Fundacji św. Jadwigi. Członkowie nowej Rady Fundacji omówili działalność Fundacji w 2015 roku i przedstawili plany na 2016 rok. Wszystko przeplatane było wspólnym kolędowaniem.

zdjęcia ze spotkania opłatkowego