18 stycznia odbyło się w Fundacji spotkanie opłatkowe, któremu przewodniczył Prezydent Fundacji ks. Biskup Andrzej Siemieniewski. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą. Następnie uczestnicy złożyli sobie życzenia, przełamali się opłatkiem.

Przedstawiciele Prezydium, Zarządu i Rady zapoznali przybyłych z bieżącymi sprawami Fundacji. Omówiono zakończone projekty oraz te planowane w 2014 roku, w tym Seminarium we Lwowie, które odbędzie się w lipcu tego roku. Przekazano informację o zabawie karnawałowej dla dzieci, która odbędzie się w lutym i poproszono Fundatorów o pomoc w wyłonieniu jej uczestników.