17.01.2015 roku odbyło się w gościnnych progach parafii Karola Boromeusza we Wrocławiu coroczne spotkanie opłatkowe Fundatorów. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja Siemieniewskiego - prezydenta Fundacji.

Członkowie Prezydium Zarządu i Rady przedstawili zebranym zrealizowane w ostatnim roku projekty oraz nakreślili plany Fundacji na najbliższe miesiące. W tym roku odbędzie się walne zebranie Fundatorów, na którym zapadną kluczowe decyzje dotyczące przyszłości Fundacji.