Sprawozdanie fundacji za 2021 rok :

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (plik .pdf)

BILANS (plik .pdf)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (plik .pdf)

Sprawozdanie merytoryczne (plik .pdf)

Informacja dodatkowa (plik .pdf)