pulpit loga

Partnerem działań Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji im. Świętej Jadwigi
na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej jest


Dolnośląski Fundusz Gospodarczy oraz Województwo Dolnośląskie.
W szczególności współpraca ta dotyczy realizacji projektów:
"Praktyki zawodowe dla młodych ludzi z Ukrainy"
oraz "Pomoc dla Ukrainy",
które wpisują się w cele statutowe Fundacji.