hekt 1

 

Smutna wiadomość z Dortmundu

18.02.2023 roku w Dortmundzie odszedł od nas na wieczny odpoczynek August Wilhelm Heckt – założyciel Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji św. Jadwigi. Członek Rady Honorowej Fundacji Krzyżowa. Wraz z żoną – Marią Heckt w 2001 roku otrzymał za wybitne zasługi w roz­wijaniu polsko-niemieckiej współpracy Krzyż Oficerski Orderu Zasłu­gi Rzeczpospolitej Polskiej. W tym samym roku Rada Miejska przyznała mu Nagrodę Miasta Wrocławia. Zasługi małżeństwa Marii i Augusta Wilhelma Hecktów dotyczące budowania partnerstwa pomiędzy Wrocławiem i Fundacją św. Jadwigi zostały uhonorowane w 2008 roku przyznaniem Krzy­ża Zasługi na Wstędze Republiki Federalnej Niemiec. August Wilhelm Heckt otrzymał w 2011 roku Medal Wdzięczności przyznane przez Eu­ropejskie Centrum Solidarności w Gdańsku w podziękowaniu za wspieranie ruchu Solidarność w latach 80.  W jego rękach było także Wyróżnienie „Guter Nachbar/Dobry Sąsiad wręczane przez Polsko-Niemiecką-Współpracę Młodzieży za dwudziestoletnie zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Żegnamy długoletniego działacza i przyjaciela Fundacji św. Jadwigi, Polski i Polaków; człowieka zaangażowanego na rzecz kontaktów polsko-niemieckich, a także w niesienie pomocy wrocławianom w latach wielkiego kryzysu.