Z okazji jubileuszu obchodzonego w 2011r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostało odznaczonych 10 osób. Janina Dąbrowska, Maria Niewiadomska oraz Józef Lasota za zasługi na rzecz działalności związanej z Fundacją otrzymali Złote Krzyże Zasługi, Elżbieta Popławska-Dobiejewska oraz Joachim Potrykus otrzymali Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.

 

Oznaczenia otrzymali też zasłużeni dla Fundacji Dortmundczycy. Ursulę Schütz oraz Marlies Wendel uhonorowano Złotymi Krzyżami Zasługi, a Franz-Josef Bäckerling, Ks. Bernhard Blumberg oraz Fritz Götz otrzymali Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi RP.