W okresie od 25 listopada do 31 grudnia 2019r. Fundacja św. Jadwigi realizuje projekt pt. „Wspólnie budujemy lepszą przyszłość”. Jego celem jest tworzenie warunków do spotykania i poznawania się ludzi, budowania wzajemnego zaufania, zrozumienia i trwałych dobrych relacji oraz bycie inspiracją do angażowania się w działalność społeczną na przykładzie działań naszej Fundacji.

Elementem projektu jest spotkanie integrujące, które odbędzie się w dniu 30.12.2019r. o godz. 18.00 w Domu Notre Dame, przy ul. Św. Marcina 12 we Wrocławiu.

Podczas spotkania zaprezentujemy rezultaty projektu, przedstawimy także w jaki sposób zaangażowanie mieszkańców Dolnego Śląska, w tym w dużej części Wrocławian, stały się zaczynem najpierw zrozumienia drugiego człowieka, a następnie podejmowania współpracy w środowisku lokalnym, rozwijania kontaktów, budowania porozumienia między społeczeństwami, a w końcu także między narodami w Europie.

Mamy nadzieję, że uczestnicy spotkania, dzięki poznaniu działań Fundacji, efektów prowadzonych przez nas projektów, rozpoznają możliwość osobistego włączenia się w wolontariat, w działalność społeczną, aby rozwijać społeczeństwo obywatelskie o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.

Ze względu na czas, w którym organizujemy spotkanie, będzie miało ono charakter świąteczny, sprzyjający podsumowaniu przedsięwzięć zrealizowanych przez Fundację św. Jadwigi w mijającym roku oraz przedstawieniu projektów, które planujemy przeprowadzić w 2020 roku. Będzie to zachętą dla uczestników spotkania do włączenia się w tą działalność i podjęcia osobistego zaangażowania obywatelskiego.

Projekt „Wspólnie budujemy lepszą przyszłość” sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip