Przed nami kolejne praktyki zawodowe dla młodych ludzi z Ukrainy, którzy oprócz zdobycia doświadczenia zawodowego, chcą także poznać nasze piękne miasto i jego historię oraz poczuć  niepowtarzalną atmosferę Wrocławia i doświadczyć jego otwartości i gościnności.

Tegoroczne praktyki ukraińskie wpisane zostały w projekt realizacji zadania publicznego „Spotkania wrocławskie”, który uzyskał wsparcie Urzędu Miasta Wrocławia. 

Dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem! Cieszymy się z każdego spotkania, które ubogaca pobyt Praktykantów we Wrocławiu.

Harmonogram spotkań w ramach realizacji zadania publicznego

„Spotkania wrocławskie”

 

28.09.2019 Dzień Kultury Kresowej

01.10.2019 Spotkanie z Rektorem Politechniki Wrocławskiej

03.10.2019 Spotkanie z Ks. Biskupem Ryszardem Boguszem z Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

04.10.2019 Spotkanie z Ks. Biskupem Andrzejem Siemieniewskim – Prezydentem Fundacji

07.10.2019 Spotkanie z Dyrektorem Centrum Historii Zajezdnia Markiem Mutorem

10.10.2019 Spotkanie z Przewodniczącym Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierzem Kimso

12.10.2019 Udział w Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej do Trzebnicy do św. Jadwigi – patronki naszej Fundacji

14.10.2019 Spotkanie z Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem

14.10.2019 Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Marcinem Krzyżanowskim

15.10.2019 Spotkanie z Ks. Biskupem Włodzimierzem Juszczakiem z Eparchii Wrocławsko- Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

16.10.2019 Spotkanie podsumowujące tegoroczne praktyki