Zgodnie z tradycją, pierwszą sobotę po przyjeździe do Polski, Praktykanci spędzają w Częstochowie. Podczas tego pobytu jest czas na zwiedzanie, refleksję modlitewną, wspólny śpiew, a na koniec dnia - udział w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego wyjazdu i towarzyszyli Praktykantom na Jasnej Górze!