W dniu 18.09.2017r. Praktykanci z Ukrainy spotkali się z Panem Kazimierzem M. Ujazdowskim - Posłem do Parlamentu Europejskiego.

Spotkanie wpisało się w program pobytu we Wrocławiu dwunastoosobowej grupy praktykantów, dla których ten czas praktyk jest nie tylko okazją do zdobycia

Praktykanci w RODM 1doświadczenia zawodowego, ale także obudzenia w tych młodych ludziach świadomości jak dziś budować pozytywne relacje pomiędzy narodami, jak odnaleźć drogę do współpracy w Europie, w jaki sposób podejmować wyzwania współczesnego świata.

Pan Poseł przedstawił aktualne tematy, problemy poruszane w Parlamencie Europejskim, natomiast praktykanci zadawali pytania dotyczące spraw, które są dla nich ważne, m.in. perspektywy wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, spraw związanych z zatrudnieniem w UE, a także regulacji prawnych związanych zasadami stanowiącymi podstawę cywilizacji europejskiej.